Novinky

současný stav před demolicí, na tomto místě vyroste nový luxusní dům